Podmienky inzercie - DarujHracku.sk
Odporúčame: Kimax.sk | KiMax.sk
Dnes je Štvrtok 20.júna 2024, meniny má Valéria, zajtra bude mať Alojz

Podmienky inzercie

 

Veci je možné len darovať, nie je možné predávať ani za symbolickú cenu.

Webstránka Darujhracku.sk je miestom, kde hľadáme nových majiteľov pre hračky, ktoré už nepoužívame, ale sú v stave funkčnosti.
Dodržiavanie Podmienok inzercie je na prospech všetkým.

Ďakujeme vám, že pri využívaní Darujhracku.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do týchto podmienok inzercie pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s nimi.

Porušovanie zákazov obsiahnutých v podmienkach inzercie môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií a/alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v podmienkach inzercie alebo v prípade hrubého porušenia podmienok inzercie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na túto webstránku.

Na webstránke Darujhracku.sk:
1. je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;
2. sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným užívateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným užívateľom webstránok s úctou;
3. je zakázané šírenie napr. ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;
4. je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);
5. je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;
6. je zakázané zaplavovať diskusie a blogy viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;
7. je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;
8. je zakázané uvádzať iných užívateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

Buďte zodpovední
9. Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór a blogov nezabúdajte, že informácie pochádzajú od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Dodržiavajte zákony
10. Pri používaní webstránky Darujhračku.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

Chráňte svoje deti, súkromie a majetok
11. Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky Darujhračku.sk odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách na stránkach vystupovať pod vašou identitou.
12. Vystríhame vás pred neuváženým zverejňovaním osobných údajov, najmä v diskusiách – týka sa to hlavne čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, telefónneho čísla, hesiel, zdravotných informácií, rodného čísla, čísiel dokladov, a pod. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu. Neodporúčame vkladať do príspevkov ani vaše e-mailové adresy, sú lákadlom pre počítačové roboty a následné zasielanie nevyžiadanej pošty. Ostatných užívateľov môžete kontaktovať cez ich kontaktný formulár.
13. Obsah niektorých internetových stránok, na ktoré diskutujúci odkazujú, môže byť nevhodný pre deti. Odporúčame rodičom, aby sledovali svoje deti pri ich surfovaní na internete, kontrolovali predmet ich záujmu a dbali na to, aby deti nezverejňovali ani neposielali svoje osobné údaje cez internet. Komunikačná služba Podajdalej.sk je striktne určená pre nekomerčne orientované individuálne osoby.

Porušovanie kódexu
14. Prevádzkovateľ stránky Darujhračku.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných užívateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše stránky bezpečným miestom inteligentnej komunikácie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, typicky zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.
15. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií a/alebo konta, prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Podmienkach inzercie alebo v prípade hrubého porušenia Podmienok inzercie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa k niektorým službám alebo na túto webstránku ako takú.
16. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Podmienky inzercie priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

Prístupom k službe Darujhracku.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiavať ich. Tieto podmienky inzercie sa vzťahujú na všetkých užívateľov webstránky darujhrackuj.sk.
V prípade podozrenia z porušovania Podmienok inzercie nás, prosím,kontaktujte pomocou kontaktu uvedeneho na stranke darujhracku.sk

Obsah webstránky Darujhracku.sk
Webstránka Darujhracku.sk slúži užívateľom, okrem iného, aj na zverejňovanie svojich vlastných fotografií alebo fotografií, na ktorých zverejnenie získali od držiteľa autorských práv k fotografii (napr. od rodinného príslušníka) súhlas k zverejneniu v súlade s autorským zákonom. Je prísne zakázané zverejňovať, resp. šíriť prostredníctvom webstránky Darujhracku.sk iné fotografie, napríklad získané z internetu alebo fotografie, ktorých autor nie je známy, alebo na ktorých šírenie nebol užívateľovi udelený súhlas v súlade s autorským zákonom. Zakázané je tiež zverejňovanie fotografií alebo sprievodných textov vzbudzujúcich verejné pohor&s caro n;enie, najmä obsahujúcich pornografiu alebo vulgarizmy.

Základné pravidlá zverejňovania fotografií
Na Darujhracku.sk nie je povolené zverejňovať:
- akékoľvek vulgarizmy alebo útoky na iných užívateľov,
- fotografie, ktorých zverejnením by došlo k porušeniu autorského zákona alebo predpisov upravujúcich ochranu osobnosti (Občiansky zákonník).

V prípade porušenia pravidiel môže byť vaša fotografia zmazaná, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konto v prípade obzvlášť hrubého porušenia pravidiel.

Právo na publikovanie fotografií
Pridaním fotografie na webstránku Darujhracku.sk dáva užívateľ ako ich autor prevádzkovateľovi webstránok súhlas s jej zverejnením.